lørdag 24. desember 2011

24. desember

“Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.”

Lukas 2, 10-11

IMG_4064IMG_4066

“Bring Kristus tilbake til julen!

La ham være hedersgjest!

Først da blir det jul på jorden,

først da blir den festenes fest.”

***

Jeg vil ønske alle som er innom Fjellbua en velsignet god jul!!

***

-monakristin

2 kommentarer: